website-theme-imac-9npu9.jpg

 

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้
1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก
2.เริ่มทำเว็บไซต์
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา

– ระบบจัดการหลังร้าน สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้

-เพิ่ม / แก้ไข / ลบ คอร์ส

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บได้

-มีระบบตรวจสอบการลงทะเบียน

 


website-theme-imac-prowinner.jpg

 

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้
1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก
2.เริ่มทำเว็บไซต์
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา-

– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้

-เพิ่ม / แก้ไข / ลบ สินค้าได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO

 


website-theme-imac-ฟางอัดก้อน.jpg

ปัญหาเดิม :
1.ต้องการทำเว็บแข่งใน Keyword : ฟางอัดก้อน

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้
1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก
2.เริ่มทำเว็บไซต์
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา-

– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้

-เพิ่ม / แก้ไข / ลบ สินค้าได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO

 


website-theme-imac-ymgadget.jpg

ปัญหาเดิม :
1.ต้องการทำเว็บแข่งใน Keyword : แก้วน้ำเก็บความเย็น

2.มีระบบซื้อขาย ตระกร้าสินค้า

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้
1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก
2.เริ่มทำเว็บไซต์
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา-

– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้

-เพิ่ม / แก้ไข / ลบ สินค้าได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO

 


website-theme-imac-winantique.jpg

ปัญหาเดิม :
1.ต้องการทำเว็บแข่งใน Keyword : รับซื้อของโบราณ

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้winantique รับซือของโบราณ
1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก
2.เริ่มทำเว็บไซต์
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา
– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO

3.เริ่มทำ SEO
– วิเคราห์ Keyword 2 keyword
– ปรับ SEO onpage ที่หน้าเว็บ ให้เหมาะกับการทำ SEO


website-theme-imac-moopininter.jpg

ปัญหาเดิม :
1.ทำเว็บใหม่
2.เสียค่าโมษณา Adword แพงมาก

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้

1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก

2.เริ่มทำเว็บไซต์
– ทำ HTTPS
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา/หน้าแจ้งชำระเงิน/รายละเอียดสินค้า
– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO
3.เริ่มทำ SEO
– วิเคราห์ Keyword  5 – 10 keyword และนำเสนอ
– ปรับ SEO onpage ที่หน้าเว็บ ให้เหมาะกับการทำ SEO
– ปรับ SEO offpage เริ่มทำ Backlink


website-theme-imac-รับซื้อธนบัตรเก่า-1.jpg

DEMO-รับซื้อธนบัตรเก่า

ปัญหาเดิม :
1.ต้องการทำเว็บแข่งใน Keyword : รับซื้อแบงค์เก่า,รับซื้อธนบัตรเก่า

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้
1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก
2.เริ่มทำเว็บไซต์
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา
– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO

3.เริ่มทำ SEO
– วิเคราห์ Keyword 2 keyword
– ปรับ SEO onpage ที่หน้าเว็บ ให้เหมาะกับการทำ SEO


website-theme-imac-wincoin.jpg

ปัญหาเดิม :
1.เคยจ้างทำเว็บรับซื้อของเก่า มาก่อนหน้านี้ แต่เว็บไม่เสร็จ
2.อยากโปรโมทเว็บไซต์ งบไม่จำกัด

โดยเราเสนอให้ลูกค้าดังนี้

1.ออกแบบเว็บไซต์ :  ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับมือถือ และดูทันสมัย ฟรีโฮส ฟรีโดเมนในปีแรก

2.เริ่มทำเว็บไซต์
– ทำ HTTPS
– เมนูมาตรฐาน : หน้าแรก/บทความ/ติดต่อเรา/รับซื้อเหรียญเก่า/รับซื้อแบงค์เก่า/รับซื้อเงินพดด้วง/รับเช่าพระ/รับซื้อของโบราณ
– ระบบจัดการหลังร้าน WordPress สามารถเพิ่มลบ บทความและแก้ไขเว็บไซต์ได้
– ระบบ Backup ขึ้น Cloud ย้อนหลังได้ 30 วัน
– ระบบจัดการ Keyword เพื่อทำ SEO
3.เริ่มทำ SEO
– วิเคราห์ Keyword  5 – 10 keyword และนำเสนอ
– ปรับ SEO onpage ที่หน้าเว็บ ให้เหมาะกับการทำ SEO
– ปรับ SEO offpage เริ่มทำ Backlink