ทำ SEO – wincoin.com – เงินพดด้วง

https://www.ymwebseo.com/wp-content/uploads/2019/07/SEO-wincoin-เงินพดด้วง.jpg

ทำ SEO – wincoin.com – เงินพดด้วง

Title:

Description:

SEO-wincoin-เงินพดด้วง-1280x720.jpg

วิธีทำ SEO – wincoin.com – เงินพดด้วง

1.ทีมงาน ทำการวิเคราะห์ Keyword และส่งให้ลูกค้าพิจารณา
2.ประเมินค่าใช้จ่าย ทำใบเสนอราคา ประมาณ keyword ละ 5,500 บาท ระยะเวลา 4 เดือน ให้ติดหน้าแรก (ผลลัพธ์อาจดีกว่านั้น)
3.ทำ Onpage SEO – เริ่มปรับหน้าเว็บให้รองรับ Keyword
4.ทำ Offpage SEO – ทำ Backlnik ที่มีคุณภาพ เข้าเว็บไซต์
5.ส่งรายงานทางอีเมลล์สรุป อันดับ ทุกสัปดาห์จนเสร็จ

ผลลัพธ์ ทำ SEO – wincoin.com – เงินพดด้วง ติดอันดับ 1

Keyword
เงินพดด้วง
Domain
www.wincoin.com
อับดับที่ลูกค้าต้องการ
ติดหน้าแรก
อับดับที่เราทำได้
ติดอันดับ 1